Autonomous Orthodox Metropolitan Church of North and South America and the British Isles
+ ВИСАРИОН Архиепископ на Мюнхен

Галерия

Хиротония - 28. 02. 2010 г. храм "св. Георги" гр. Банско

50-годишен юбилей на храм "св. вмчк. Георги Победоносец" - Лос Анджелис, САЩ, 9 декември 2010 г.

DONATION CAMPAIGN FROM LOS ANGELIS - Дарителска кампания от Лос Анджелис "Благословена да е ръката, която дарява"

Галерия
Църковното настоятелство при храм "св. вмчк. Георги" в гр. Лос Анджелис, а така също и българите, посещаващи църквата дариха финансови средства на децата в Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм в гр. Ямбол. Основен инициатор за това дарение е председателя на църк. настоятелство Негово Превъзходителство Архонт Дейвид Веско. През м. февруари 2011 г. на учениците, които се обучават в училището бяха закупени нови униформи, готварски инструменти и пособия. Това дарение означава много както за учениците, така и за учителите. Макар и на хиляди километри от България нашите сънародници проявиха  истинско състрадание и съпричастност. Това са ученици със специални образователни потребности, които успешно се интегрират в учебния процес и с желание усвояват кулинарното майсторство. 

Възкресение Христово - Милано 2014 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg